Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Thông báo

Quy định quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Quy định quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) thông báo ban hành quyết định về việc quản lý và điều hành hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại HUFI.

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 25-26/6/2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 25-26/6/2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông báo quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên hệ đại học chính quy ban hành năm 2022

Thông báo quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên hệ đại học chính quy ban hành năm 2022

Nhằm tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên theo đúng cam kết trong đề án tự chủ và qua đó dần tăng cường chất lượng đào tạo.
Theo đó, sinh viên theo học tại trường phải hoàn thành 04 kỹ năng trong 15 kỹ năng theo danh mục (tăng thêm 5 nhóm kỹ...

Thông báo cấp và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Thông báo cấp và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo cấp và phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.

Thông báo tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần 3, năm 2022

Thông báo tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần 3, năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần 3, năm 2022

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022.

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...