Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Biểu mẫu

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng ĐIỂM BÀI THI ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng ĐIỂM BÀI THI ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng ĐIỂM BÀI THI ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng phương thức XÉT TUYỂN THẲNG năm 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng phương thức XÉT TUYỂN THẲNG năm 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng phương thức XÉT TUYỂN THẲNG năm 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng HỌC BẠ THPT 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng HỌC BẠ THPT 2021

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH bằng HỌC BẠ THPT 2021

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo mẫu phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học.

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...