Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Giới thiệu

HUFI MEDIA – Bộ phận truyền thông Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

HUFI MEDIA – Bộ phận truyền thông Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Ngày 25 tháng 4 năm 2019 HUFI MEDIA được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 09/09/2019

Thông tin liên hệ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Thông tin liên hệ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Thông tin liên hệ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Đội ngũ nhân sự trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Đội ngũ nhân sự trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Đội ngũ nhân sự trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Lịch sử phát triển trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Lịch sử phát triển trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Lịch sử phát triển trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Ban tuyển sinh (SAS) đã hỗ trợ các bạn từ thuở còn là học sinh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Ban tuyển sinh (SAS) đã hỗ trợ các bạn từ thuở còn là học sinh

Ngày 08/5/2018 Ban Tư vấn Tuyển sinh HUFI (SAS) trực thuộc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông ra đời, hoạt động với phương châm “Chia sẻ hết mình - Hành động đúng lúc – Hỗ trợ kịp thời”, các bạn sinh viên từ năm nhất đến khi đã ra trường hoạt động...

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...