Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Đề án tuyển sinh đại học

Đề án tuyển sinh 2023 (Dự kiến)

Đề án tuyển sinh 2023 (Dự kiến)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh 2021

Đề án tuyển sinh 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2021.

Đề án tuyển sinh 2020

Đề án tuyển sinh 2020

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2020.

Đề án tuyển sinh 2019

Đề án tuyển sinh 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2019.

Đề án tuyển sinh 2018

Đề án tuyển sinh 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2018.

Đề án tuyển sinh 2017

Đề án tuyển sinh 2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2017.

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...